Maandelijks archief: maart 2012

Het Babylon van de eindtijd.

Vandaag worden we bijna dagelijks geinformeerd over de Euro-crisis en de recessie die daar het gevolg van is. Als Griekenland omvalt dit jaar (2012), heeft het Griekse publiek een situatie die niet meer te repareren valt. Hoe dan ook is het niet gemakkelijk voor de Wereldbank en de IMF roofridders. Een anonieme bankier heeft gezegd: “wanneer het faillissement van Griekenland plaatsvindt, heb je ongeveer twee, misschien drie weken de tijd, om nog uit crisis te komen. Daarna zal het onmogelijk zijn.

Deze waarschuwing, doet sterk denken aan de eerdere waarschuwing van David Wilkerson:

‘Het gaat gebeuren. Zeer spoedig -en ik spreek nu profetisch, ik heb dit absoluut van God doorgekregen- zal er een compleet Europees, Noord Afrikaans of Oosters land niet meer aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen en failliet gaan. Als dat gebeurt, zal binnen twee weken ook Mexico failliet gaan. Onthoud goed dat u vanaf het moment dat het eerste land omvalt, u twee weken de tijd heeft om uw geld van de bank af te halen….’

De Bijbel spreekt over een laatste heerser, in de tijd vlak voor Jezus komst op aarde. Hij zal de wereld economie beheerser, doormiddel van een code die iedereen zal moeten dragen op hand of voorhoofd.
(Openbaring 13:11-18)

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Veel Bijbelwetenschappers geloven op grond van teksten in Daniël en het Nieuwe Testament dat er niet meer dan één generatie van 70 jaar voorbij zal gaan tussen het herstel van de Joodse staat Israël en de komst van de ware Messias Jezus Christus. Israël werd in 1947 herboren en in 1948 door de VN erkend. Betekent dit dat Jezus Christus in 2019, precies 7 jaar na 2012, samen met Zijn hemelse legers op Aarde zal terugkeren en het Duizendjarig Vrederijk zal oprichten?

Vervolgens markeert het jaar 2016 de helft van de laatste jaarweek van Daniël, waarin deze ‘messias’ -de Antichrist- zitting neemt in de herbouwde Tempel in Jeruzalem. In dit scenario zal de 7-jarige Verdrukking beginnen in 2012, en de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking dus in 2016. Lees verder

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Jezus wederkomst | Tags: , , | Een reactie plaatsen