Maandelijks archief: augustus 2012

Ons begrotings tekort. Wat is de oorzaak?

Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 27 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen.

Nederland het is op twee na rijkste land van de zevenentwintig EU-lidstaten. De afspraak is: een rijk land betaalt meer aan de EU dan het terugkrijgt in de vorm van subsidies. Ze noemen dat een netto betaler.

Zo droeg Nederland in 2010 ca. 5,6 miljard af aan de EU en in 2011 ca. 7 miljard. In hetzelfde jaar ontvingen we slechts 2,14 miljard aan Europese steun. Onze bijdrage wordt dus voor het grote deel gebruikt om andere armere landen in Europa te ondersteunen. Voor zover er hier sprake is van eerlijk delen, kunnen we als Christenen daar nooit op tegen zijn.

Corruptie in Europa.
De enorme corruptie in o.a. Griekenland, zonder dat er iemand was die alarm maakte, heeft velen wantrouwig gemaakt. Ook hier kan men zich afvragen of de miljarden aan steun wel altijd het juiste effect hebben gehad. Veel EU-landen zijn terecht ontevreden over hoe de Europese Unie haar uitgaven bijhoudt. De Europese Unie kan meestal NIET goed verantwoorden waar het geld aan is besteed. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Europese Rekenkamer.

Zelfs op dit moment van crisis (2012), kan de Europese Rekenkamer kan nog steeds niet vaststellen of alle subsidies die lidstaten ontvangen uit Brussel wel volgens de regels worden besteed. Dit zou onze politici op z’n minst moeten verontrusten, al horen we daar maar weinig over.

Over ons begroting tekort.
Heel vaak wordt er door politici gezegd, we moeten het huishoudboekje van de overheid op orde brengen, want ‘als we schulden hebben dan schuiven we het door naar de volgende generatie, dus onze kinderen’.
Natuurlijk, als we kijken naar hetgeen ons regelmatig door de politiek wordt voorgerekend, dat is de z.g. staatsschuld een verschrikkelijk berg. Men heeft het nu al over zo’n 406 miljard (2012). Het Centraal Planbureau verwacht trouwens dat het begrotingstekort in 2013 nog eens met 28 miljard euro zal stijgen.

De rekensom is dus gauw gemaakt en we schrikken allemaal. Maar laten we niet voorbij gaan aan de oorzaak van deze enorme bergschuld. De oorzaak is absoluut ongebreidelde hebzucht, waarover de Bijbel velen eeuwen terug al voor waarschuwde. Als we ons dit realiseren dan moet het ons duidelijk zijn dat de oorzaak van al deze problemen diep in ons allemaal leeft. Alleen als een mens echt wederom geboren wordt en God ons leven, veranderd is er hoop.

De westerse mens is duidelijk steeds materialistischer en hebzuchtiger geworden. Het gevaar van onze welvaartsmaatschappij is, dat hebzucht ons leven overneemt. Alle reclames zijn erop gericht om onze hebzucht aan te wakkeren en dit is niet van God maar van satan. Vandaar dat we dagelijks gebombardeerd worden met reclames van luxe artikelen die ons leven nog meer comfort zouden bieden. Luxe wordt dan onze ‘meester’ in plaats van onze knecht en dit heeft alles te maken met de hebzucht wat op één lijn staat met de geldzucht (onbedwingbaar verlangen naar meer). De Bijbel waarschuwt: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht” (1 Timoteüs 6:10).

De crisis kan ook positief werken voor arme landen.
Voor de rijke landen kan de huidige economische crisis juist een heilzame werking hebben, als wij maar bereid zijn een flink deel van onze welvaart in te leveren. We zouden daarom bereid moeten zijn om salaris in te leveren en de exorbitante bonussen voor aandeelhouders, EU-politici, managers en bankdirecteuren, zullen moeten worden afgeschaft om te komen tot een rechtvaardige herverdeling van arbeid. Het verbaast mij dat ik daar zo weinig van terug vind in de verkiezing programma’s van Christelijke partijen.

Verder zouden in de rijke landen genoegen moeten nemen met minder of geen economische groei ten gunste van derde wereldlanden die deze groei nog nodig hebben. De “heilige kalf” van het huidige kapitalistisch systeem is permanente economische groei, liefst zo hoog mogelijk.

Het gouden kalf
De wereld van vandaag danst om het gouden kalf. Dat wil zoveel zeggen als goud, geld en macht, zijn de afgoden van deze tijd.

De Israëlieten, op weg naar het beloofde land, waren aangekomen bij de berg Sinai. Daar moesten ze wachten totdat Mozes met God gesproken had op de top van de berg. De instructies moesten immers van God komen. Maar het duurde ze te lang en ze begonnen zich een eigen God te maken, een gouden kalf welke ze vereerde en waarom heen ze feest vierde.

De wereld heeft ook z’n afgoden, God is een oud verhaal van vroeger. Vandaag vereert men filmsterren, voetbal sterren, machtige mannen en vrouwen die het gemaakt hebben in het leven. Veel mensen kijken met jaloerse blikken naar al die rijkdom en de satan biedt ze een kans op al die rijkdommen doormiddel van schulden maken. Men komt alleen bedrogen uit, echt geluk zit niet in luxe maar is alleen te vinden in Jezus, die ons vrede in het hart geeft en een diep geluk in alle omstandigheden van het leven. Dat is onafhankelijk van onze financiële situatie. Schulden bezorgen ons slapeloze nachten en veel stress.
•1 Timoteüs 6:10 vertelt ons: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend”. Het zit dus niet zozeer in het geld zelf alswel de geldzucht, dat kan een mens beheersen en zeker aan de pokertafel of in het casino.
•Hebreeën 13:5 zegt: ” Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten”.

Advies: Zorg daarom zoveel mogelijk vrij te komen van schulden, desnoods door een tijd sober te leven en alles op alles te zetten om vrij te komen. Zodra God ziet dat u echt wil, komt Hij u zeker te gemoed en vergeet het niet, Hij is machtig u op bovennatuurlijke wijze te helpen, op een manier die u totaal niet verwacht. Maar Hij wil eerst onze wil zien.

Een christen moet zo leven dat hij of zij instaat is te delen met anderen en niet alleen voor zichzelf te leven.
Lees verder

Geplaatst in Eindtijd, Euro crisis, Europa, Geld | Tags: , , , | Een reactie plaatsen