De Arabische lente.

Een Totalitair Islamitische staat dreigt.

..
middenoosten

Mensen die vervult zijn met de heilige Geest en Gods Woord biddend onderzoeken, zien in deze tijd in razend tempo de Bijbelse profetiën in vervulling gaan. Het Midden Oosten wordt wel het hart van de wereld genoemd en vanuit de Bijbel weten we ook dat daar de laatste strijd gestreden zal worden tussen Jezus en de anti-christ. Alhoewel niemand de dag noch het uur weet van Jezus wederkomst, zien we wel in de ontwikkelingen in het Midden Oosten, dat het steeds dichterbij komt.

Het blijft toch opmerkelijk dat de EU die zelf in een financiële crisis zit, het toch nodig vond om 5 miljard euro aan hulp te reserveren voor Egypte (klik hier). Iedereen protesteert zogenaamd, maar het gaat wel gewoon door. De oorzaak ligt echter veel dieper, uit het profetisch Woord verstaan we dat ook de EU zich straks zal scharen aan te kant van de tegenstanders van Israël. Maar Israël hoeft niet te vrezen, God spreekt in alles het laatste woord.

De komst van de z.g. arabische lente betekent het einde van de regeer periode van verschillende dictators, maar in veel gevallen is het tegelijk het begin van een Isamitische regering en de invoering van de sharia, de z.g. Islamitische wetgeving. Alhoewel de media ons soms iets anders wil laten geloven, is het z.g. democratisering proces in die landen beslist niet hetgeen het lijkt. In plaats daarvan zien we hoe radikaal Islamitische groeperingen nu de macht grijpen. Het gevolg is dat veel christenen in die landen die het toch al niet gemakkelijk hadden, nu extra onderdrukt worden. (Lees meer: KLIK HIER)

Het begon met de  regerende president in Tunesië, hij was de eerste arabische dictator die van zijn troon werd gestoten. Toen kwam Egypte aan de beurt: Moebarak regeerde 30 jaar, de regering is nu in handen gekomen van de moslimbroederschap, die daar zeer hun best doen om een totalitaire Islamitische staat te vestigen. De Libische leider Kadaffie die gewelddadig aan zijn einde kwam, regeerde 42 jaar en daar zien we ook Islamitische groeperingen opkomen.

Op dit moment zien we een bloedige machtstrijd gaande in Syrië. Ook Assad weet dat hij niet veel tijd meer heeft en ook heeft hij gezien hoe het met Khadaffi en Moebarak afgelopen is. Assad vertrouwt nog op zijn sterke relatie met Iran, Hezbollah en Rusland. Door Syrische vluchtelingen die naar Turkije vluchten, raakt langzaam maar zeker ook Turkije betrokken bij het conflict.

De Bijbel zegt, God stelt koningen aan en zet koningen af. Lees Daniël 2:22: Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben.

In Openbaring 5 wordt ons een prachtig tafereel getoond van hetgeen zal plaats vinden in de toekomst en hiermee wordt opnieuwopenbaring5 aangegeven dat God ook het wereldgebeuren in Zijn hand heeft. God heeft a.h.w. het plan met deze wereld in een boekrol vastgelegd. De degene die deze boekrol mag openen is ook degene die het plan zal uitvoeren. Jezus is het die boekrol aanneemt uit de hand van Zijn Vader en Hij voert ook het plan van God uit. Daarom, achter alle strijd en oorlog zit een plan, het gaat over een strijd tussen Jezus en satan.

We zijn er in deze tijd getuige van hoe koningen worden afgezet en dat satan alles doet om de volkeren op te zetten tegen Israël. Dit zal straks uitlopen tot de grote strijd van Armagedon, lees Openbaring 16: 13,14.

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God…En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armagedon.

Israëls aanval op Iran’s atoominstallaties.
Iran wil duidelijk de macht in middenoosten en werkt daarom aan de ontwikkeling van nucleaire wapens. Syrië heeft inmiddels ook geavanceerde wapens en Hezbollah ook. Daarbij komt nog dat Iraks nieuwe president erg pro-Iran is. De hele wereld is terecht bezorgd, maar Israël is het meest bezorgd over het nucleaire programma van Iran, zodanig dat een aanval op de Iraanse atoominstallaties niet uit te sluiten is.

Israël zal er in dat geval waarschijnlijk alleen voor komen te staan en geen steun uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Ahmadinejad van Iran wil dan de oliereserves afsluiten voor de wereld en hij kan dat met maar liefst met 44% van de oliereserves doen. Economisch herstel in de wereld is dan echt definitief van de baan en dit kan het begin zijn van een wereld oorlog, maar dan is ook het einde spoedig nabij.

Wij moeten Lukas 21:36 overdenken: “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Deze wereld zal nu nog niet ten onder gaan, maar de Bijbel zegt dat Jezus zal eerst weerkomen om het volk van Israël te ontzetten en Zijn macht definitief hier op aarde te vestigen, allereerst voor een periode van 1000 jaar. (Openbaring 20:6)

Lees de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als je Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want HIj komt spoedig.

Wilt u hierover doorpraten, dat kan :KLIK HIER

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s