God heeft Moslims lief

terreur2
In de afgelopen tijd kregen we veel ellende te zien in de media.

Een verschrikkelijke terreur van fundamentalistisch Islamitische groeperingen op verschillende plaatsen. Het is beslist een golf van haat wat over de volkeren spoelt en wat komt van fanatieke Islamitische groeperingen. Natuurlijk moeten we dat niet alle Moslims gaan aanrekenen, er zijn er genoeg die dit ook afwijzen, al durft men (op een enkeling na) het niet altijd zo openlijk te zeggen. In ieder geval heeft God Moslims lief en is discriminatie, afwijzing en veroordeling nooit Gods wil.

Vreemde woorden.
Een feit is wel dat o.a. op internet steeds weer de voor ons vreemde Arabische woorden Fatah en Jihad opduiken. Wat betekenen ze en wat moeten we ermee? Voor de volgelingen van de militante vorm van de islam zijn het heel bekende woorden, ze worden er a.h.w. door geïndoctrineerd. Het betekent in gewone bewoordingen, dat Allah hen opdraagt om de landen van de wereld met het zwaard te veroveren. In deze zin is het beslist een angstige doctrine, want….het wordt in onze (eind)tijd door volgelingen  van de Islam in verschillende landen van Europa reeds uitgevoerd. Tegenwoordig horen we van overal in de wereld, hoe fanatieke moslims terreuraanslagen plegen. Moslim terreur van fundamentalistische groepen, was voorheen voornamelijk in het Midden Oosten, dus ver van ons bed, maar het heeft momenteel duidelijk ook zijn weerslag in Europa en de rest van de wereld.

Gematigde tak van de Islam.
Daarnaast hebben we natuurlijk gelukkig ook te maken met een meer gematigde tak van de Islam. Maar alhoewel ze geweld afwijzen, hebben zij vaak wel als strategie, het ondersteunen van de bouw van zoveel mogelijk moskeeën in westerse landen en het streng bewaken van de eigen identiteit.  Hetterreur uiteindelijke doel van de Islam is nog steeds de Islamisering van de wereld en in ieder geval, mede door het enorme geboortecijfer binnen Moslim gezinnen, wordt hun invloed hoe dan ook steeds groter.

Maar er zijn meer dingen, bijvoorbeeld: nog steeds zijn er Moslims die weigeren zich te assimileren met de plaatselijke bevolking, men spreekt in eigen kring uitsluitend nog de eigen taal, men kent eigen strikte regels m.b.t. kleding en voedsel die desnoods met behulp van sociale druk mogen worden opgelegd. Ook gemengde huwelijken zijn vaak een groot sociaal probleem binnen de familie en wanneer Moslims zich bekeren tot b.v. het christelijk geloof, kan dat tot gevolg hebben dat familie en vrienden definitief afstand nemen.

Nu ben ik ervan overtuigd dat de meerderheid van de Moslims niet gewelddadig zijn en dat lang niet iedereen zich echt bewust is van de uiteindelijke bedoelingen van de Islam, namelijk om de wereld te Islamiseren. Maar ik moet toch ook constateren dat het aantal Islamitische fanatici wel onrustbarend groeit. In sommige delen van de wereld is er op dit moment geen godsdienst zo agressief als de Islam! De Islam richt zich niet alleen tegen Joden, maar ook tegen alle niet-Moslims en zelfs tegen meer gematigde Moslims. Na de ‘Arabische Lente’, waardoor de Arabieren van het juk van hun oude regeringen werden bevrijd, kwam de gematigde Islamitische bevolking duidelijk van de regen in de drup. De oude regeringen waren corrupt, maar de nieuwe machthebbers zijn weer voorvechters van de z.g. Sharia. Dit is een meedogenloos Islamitisch rechtssysteem, waardoor een wreed en hardvochtig regime ontstaat.

Het Islamitische Paradijs.
De authentieke Islamitische leer zegt dat de gelovige Islamiet straks na z’n dood, in een Islamitisch Paradijs zal komen. Nu is het voor christenen op z’n zachtst gezegd merkwaardig, dat het Islamitische paradijs hoofdzakelijk in het teken staat van uitbundige seksuele genoegens. Ook hierbij beseffen we dat het mogelijk is dat niet alle Moslims dit zo letterlijk zullen nemen. Maar een feit is wel dat de Koran leert, dat in ‘de Tuin’ (=Paradijs) alle menselijke verlangens vervuld zullen worden. Bijvoorbeeld, iedereen is daar rijk, woont in grote ‘kastelen’ en viert oneindig feest. Maar ook, Moslim-martelaren die zichzelf bijvoorbeeld opbliezen temidden van Joden en ongelovigen, krijgen ieder 72 maagden(?) tot hun beschikking, de gewone moslim ‘slechts’ 40 en alle seksuele begeerten die op aarde verboden waren, mogen nu ineens vrijelijk ‘gevierd’ worden. Vooral deze belofte is de belangrijkste drijfveer voor Moslim-mannen, om zich als ‘martelaar’ op te offeren in de strijd tegen Israël en tegen alle andere ongelovigen. Wat de huidige Moslimvrouwen in het paradijs te wachten staat is onduidelijk, maar ik zou er niet gerust op zijn.

Grote verschillen met de Bijbel.
Voor mensen met enige Bijbelkennis zal het niet moeilijk zijn de grote verschillen met de Bijbel op te merken. Volgens de Bijbel zal er straks gelukkig alleen nog Goddelijke liefde overblijven en lijkt er, in tegenstelling tot het Moslimparadijs, juist geen enkele plaats meer te zijn voor seksuele verlangens. Jezus zei zelfs dat er in het eeuwige leven niet meer getrouwd zal worden en er geen huwelijken meer zullen bestaan.

Ook zal de Islam niet uiteindelijk de wereld overheersen.
Maar de Bijbel leert namelijk dat Jezus terugkomt, om 1000 jaar lang vanuit Jeruzalem over de aarde heersen. Er is dus een nieuw vrederijk aanstaande, waarin er geen plaats meer zal zijn voor andere regeerders of godsdiensten. God weet wanneer de tijd daar is, waarop Jezus zal moslim1weerkomen en deze wereld in bezit zal nemen. Wat een ontgoocheling voor iedereen die een andere verwachting had. Laat ons in ieder geval bidden voor de vele Islamitische landen in de wereld, opdat God de deur nog open zal houden zodat ze het evangelie van Gods liefde mogen horen. Gelukkig horen we nog steeds hoe Moslims op wonderlijke wijze in aanraking komen met de liefde van God. Sommige getuigen zelfs over dromen of visioenen waarin ze de Heer Jezus hebben ontmoet.

Overeenkomsten in de geschiedenis.
Als we terug gaan in de geschiedenis, dan zullen we ontdekken dat we geschiedkundig niet zo ver van elkaar af zitten. We komen zelfs heel veel begrippen tegen in de Koran, die we ook uit de Bijbel kennen. Christenen herkennen in de ontmoeting met Moslims vaak veel. Islam en het christelijk geloof, Bijbel en Koran, zeggen in woorden op veel punten hetzelfde over God.

Ook zij geloven in Abraham als hun voorvader. En zoals Moslims in de Koran geloven, doen Christenen dat in de Bijbel, we zijn beide mensen van het boek. Het lijkt in die zin beslist wel op elkaar, maar dat neemt niet weg dat de Koran door een christen toch nooit op dezelfde manier gezien kan worden als de Bijbel.

Want de meeste overeenkomende begrippen in de Islam hebben uiteindelijk toch een andere betekenis. Het verschil zit niet in het woord dat veel moslims voor God gebruiken: ‘Allah’. De Arabische Bijbel spreekt immers ook over Allah. Allah is eenvoudig het Arabische woord voor God. Het verschil zit in wat de Bijbel en de Koran over God zeggen. In de ontmoeting met Moslims zullen we dus steeds moeten uitleggen wat we bedoelen.

Het belangrijkste verschil zit in de manier waarop Christenen en Moslims, Jezus zien. Feitelijk is Jezus voor Christenen, de belangrijkste persoon in de Bijbel. Hij is het hart van het evangelie. Hij is het Woord van God zelf (Joh.1:1) m.a.w. alles in de Bijbel wijst naar Hem. De Bijbel leert, Jezus is God in een menselijk lichaam (Joh.1:4).

De Islam ontkent niet de geboorte van Jezus, maar ontkent wel de Godheid van Jezus en het wil zeker niets weten van zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis. Het gaat zelfs zover, dat iedere Moslim die gelooft dat Jezus God Zelf is, begaat de “Sjirk”, de zo te zeggen “onvergeeflijke doodzonde”. Dat is een zonde die, volgens de Koran, je voor eeuwig in de HEL brengt. Daar staat tegenover dat de geboorte, lijden en sterven van Jezus, de kern of het hart van het christelijk geloof wordt genoemd.

De Islam zegt wel dat Jezus een profeet was die veel wijsheid van God ontvangen heeft, maar geen openbaring zoals de profeet Mohammed. De Islam ontkent dus dat Jezus onze verlosser is en dat de liefde van God Hem er toe bracht om Zijn Zoon Jezus te offeren voor onze zonden (Joh.3:16).

De Islam leert dat de mens van nature het goede kan doen, dus heeft hij geen verlosser nodig. Als hij zondigt, moet hij gewoon terugkeren op het rechte pad en zijn best doen om volgens de Islam te leven. Dan kan God hem zijn zonde eenvoudigweg vergeven. Een Moslim gelooft dat God de vrijheid heeft om te vergeven wie Hij wil. Daarom ook is het duidelijk dat de Islam een antichristelijk (=tegen Christus) godsdienst is.

Goddelijke vergeving gaat in de Bijbel veel dieper.
God kan echter de zonde niet zomaar vergeven, dat is in strijd met de heiligheid van God. Vergeving vraagt ook om genoegdoening van Gods eer en rechtvaardigheid. In de offerdienst van het Oude Testament, leerde de Israëlieten dat al. Zonde is slavernij aan de boze en de macht van het kwaad; een breuk in de relatie met God.opstanding Daarom is er verlossing van Gods kant nodig. Het Nieuwe Testament vertelt ons van het offer dat voor eens en voor altijd is gebracht door Jezus Christus, het Lam van God. Wie zijn genade aanvaardt, mag delen in zijn liefdesgemeenschap.

Nog een waarschuwing.
Ondanks deze verschillen past het ons als christenen niet, om neer te kijken op Moslims in het algemeen, beter is om te bidden dat velen de echte liefde van God zullen gaan leren kennen. Het evangelie zegt ook glashelder dat wij als christenen ons niet mogen verheffen boven anderen, dus ook niet als het Moslims betreft, die soms wel heel andere gewoonten hebben. God kijkt dwars door al die verschillen en heeft ons lief zoals we zijn.

Al hoewel christenen de Islam als religie dus wel volledig afwijzen, moeten we Moslims als persoon toch niet afwijzen, maar ze juist liefhebben en voor hen bidden dat God ons een weg zal openen om hen in liefde te bereiken.

Laten we ook beseffen dat de zondige leefgewoonten van vele mensen in het westen, voor Moslims feitelijk onverdraaglijk is. Voor hen is dat een groot struikelblok, zowel voor integratie als voor bekering tot Christus. De hele westerse wereld zien zij vaak ten onrechte als “christelijk” en ze zijn geneigd te denken dat het christendom gekenmerkt wordt door zedeloosheid, uitbuiting, leugen en geldzucht. Laten wij in ieder geval trachten uit te dragen wat de liefde van God werkelijk betekent. Deze liefde gaat beslist ook uit naar Moslims.

Misschien wilt u er over napraten? Dat kan KLIK HIER.

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Jezus wederkomst, Midden Oosten, Valse godsdiensten en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s