De cruciale rol van Turkije in de eindtijd.

euturkije

Uit de Bijbelse profetieën verstaan we, dat in de laatste periode voor de wederkomst van Jezus, in geestelijke zin de nacht zal vallen over de wereld. Min of meer zien we dat nu al gebeuren, maar dat neemt echter niet weg dat een gelovig kind van God positief gestemd mag zijn.
Want…. ondanks alle terreur, haat, liefdeloosheid en onverdraagzaamheid, mogen we toch het goede nieuws verkondigen, namelijk ‘Jezus gaat terug komen’. De Bijbel belooft ons ook dat God alles nieuw zal maken (Openb.21:5). Daarom alle gebeurtenissen van de laatste tijd, zijn slechts de barensweeën van de nieuwe tijd die vast en zeker gaat komen.

Maar natuurlijk moeten we als christenen toch ook klaar wakker zijn en onderscheiden in watlui voor tijd we leven. Veel mensen geloven, dat we niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kunnen weten, omdat Jezus gezegd heeft dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matth. 24:42-44). En dus legt men dat wat verkeerd uit. Men maakt zich niet druk, het komt maar, men ziet wel. Maar dat kan toch niet de goede houding zijn.

Paulus maakt in 1 Thess. 5:1-6 duidelijk dat Jezus woorden, dat Hij als een dief in de nacht zal komen, niet op gelovigen van toepassing is:

“Maar gij, ..zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou…” Paulus gaat vervolgens uitleggen waarom en schrijft: “Want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn.”

Paulus verwijst hier naar het licht van de heilige Geest welke in iedere Geest vervulde gelovige woont en die ons inzicht geeft om de tijd te herkennen van de wederkomst van de Heer (1 Joh. 2:27).

De Islam in de eindtijd.
De tijd die de Bijbel ‘de eindtijd’ noemt, is de periode vlak voor Jezus terugkomst. Steeds meer Bijbel onderzoekers komen tot het inzicht, dat ook de Islam een cruciale rol zal spelen op het wereldtoneel in die eindtijd. Als we even nadenken dan moeten we wel inzien dat het feitelijk niet anders kan. De Islam is duidelijk een wereldgodsdienst, met grote invloed in de Arabische en Aziatische wereld en in de afgelopen eeuw is haar invloed moslim1ook in Europa en in Amerika enorm toegenomen.

Het is beslist ook de snelst groeiende godsdienst ter wereld en dat is zeker verontrustend voor christenen, want de Islam is uitgesproken anti-christelijk. Er is ook geen godsdienst in de wereld die zo openlijk en nadrukkelijk de godheid van Jezus ontkent, als de Islam. Bij de beroemde moskee in Jeruzalem staat de Rotskoepel en daarop staat geschreven ‘Allah heeft geen zoon’. Hetgeen een rechtstreekse provocatie is, tegen wat de Bijbel zegt, namelijk dat Jezus Gods zoon is.

Uit het de Openbaringen weten we dat er straks een anti-christelijk wereldrijk zal zijn (Lees Openb.13, 14), waarin een dictator genaamd de ‘antichrist’ wereldheerschappij (vooral economische macht) zal hebben en samen met de z.g. valse profeet zal hij ook grote religieuze macht hebben. Lees ook Openb. 17 over de komst van de valse kerk in de eindtijd, die door de Bijbel de grote hoer genoemd wordt. Naast de bruid van Christus (de Gemeente), komt er in het boek Openbaring een grote hoer voor en dit is de tegenpool van de gemeente van Jezus Christus. Lees:

◾Eén van de zeven engelen toont de hoer (Openb. 17:1,3).
◾Eén van de zeven engelen toont de bruid (Openb. 21:9).

De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt de ware God. De hoer heeft een relatie met het beest (= de antichrist). De bruid heeft een relatie met het Lam, de Here Jezus Christus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is een LEVEND organisme, een geestelijk lichaam, dat is vervuld met Gods Geest, met de Geest van Christus (zie 1 Kor. 12:13 en Efez. 1:22-23).

Het proces van Islamisering.
Gezien vanuit de huidige situatie is het hoegenaamd ondenkbaar dat er een antichristelijk wereldrijk en valse wereldkerk zal komen, zoals hier beschreven, zonder de invloed van de Islam. Daarvoor is de invloed van de Islam nu al te groot.

Om deze reden is het beslist een teken van de eindtijd, dat in deze tijd miljoenen Moslims als vluchteling naar Europa komen. Door het grote aantal vluchtelingen dat naar Europa is gekomen, is het bijna wel zeker, dat in de komende jaren Europa in een sneltempo, voor een belangrijk deel Islamitisch zal worden. In percentages gesproken denkt men dat o.a. landen als Zweden, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en ook Nederland, binnen 15 jaar voor 20% Islamitisch zullen zijn en binnen 25 jaar zelfs 30 tot 40%. In sommige wijken van grote steden in ons land, is dit nu al het geval.

Daar zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats de enorme ontkerking in Europa, in de laatste 10 jaar. Steeds meer christelijke kerken komen leeg te staan of krijgen een andere bestemming of worden zelfs omgebouwd tot Moskeeën. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer nieuwe Moskeeën worden gebouwd in ons land en daar buiten. De financiering is vaak geen probleem, aangezien Arabische mogendheden bereid zijn daar geld voor vrij te maken. Landen als Iran, Saoedi-Arabië en Turkije sluizen nu al miljoenen dollars naar andere landen, met het doel om de Islam te verbreiden.

Maar de opkomst van de Islam in Europa, heeft ook zeker te maken met nog andere factoren, zoals de vergrijzing in de Europese landen en aan de andere kant, mensen die vanuit hun culturele Islamitische traditie, vaak grote families hebben. De opkomst van de Islam in de komende 10 jaar, zal in ieder geval een grote verandering geven in Europa, zowel op godsdienstig, economisch en als ook op politiek vlak. En laat ons niet vergeten de veranderingen die nu al plaats vinden, in de verschillende scholen van ons land, waar steeds meer rekening gehouden moet worden met de wensen van Islamietische ouders.

Het wordt dus steeds waarschijnlijk dat de Islam een grote rol zal gaan spelen, in de door de Bijbel voorzegde eindtijd en ook met de mogelijkheid van de komst van een Islamitische Antichrist, moet worden rekening gehouden. Helemaal precies weet niemand het nog, maar laten we er niet vreemd van opkijken, als het die kant op zou gaan en… misschien nog wel sneller dan men had gedacht. Vrijwel zeker is de mogelijk versnelde toetreding van Turkije tot de EU een eerste stap.

Turkije lid van de EU?
Het is niet zeker of Turkije in de  nabije toekomst,  werkelijk lid zal worden van de EU. Gezien de huidige ontwikkelingen is het zelfs steeds onwaarschijnlijker. Al weten we het moslimsgebed2natuurlijk nooit helemaal zeker, mede gezien de grote groep mensen van  Turkse afkomst die in Europa wonen. In ieder geval gaat het hier om een enorm Islamitisch land met veel inwoners en hun invloed in Europa zal absoluut van grote betekenis  blijven.

En…het is te verwachten dat dit ook op ons land grote invloed zal hebben. Ook nu al zien we, dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering, hun stemgedrag wordt (voor zover mogelijk) gecontroleerd en ze worden ook zo nodig benaderd door de Turkse leiders.

Uiteindelijk gaat het toch om Israël.
In Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt een verrassingsoorlog van een groot aantal volken tegen Israël beschreven. Deze hoofdstukken zijn de moeite waard, om juist in deze tijd te lezen. De meeste volken die genoemd worden in Ezechiël 38:2-5 stammen uit Turkije enisrael zijn op dit moment allemaal Israël-vijandige moslimlanden.

Totaal onopgemerkt in het Westen, werken de Turkse leiders momenteel naar hun doel toe. Namelijk dat Turkije over een termijn van ongeveer 7 jaar een land zal zijn, waar men in de wereld rekening mee gaat houden, men kan dan niet meer om Turkije heen. Sommigen denken in een mogelijk herstel van het oude Turks-Ottomaanse* Rijk.

*Turkije is in het verleden, ongeveer 400 jaar een wereldmacht van betekenis is geweest. Heel Noord Afrika, Egypte, het Midden Oosten en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse, Islamitische kalifaat dat in de geschiedenisboeken het Ottomaanse Rijk wordt genoemd. Volgens Islamitische voorspellingen, zal dit oude Turkse rijk herstellen en uiteindelijk tegen Israël strijden en verslaan.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het vreselijke rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaansrijk kunnen zijn.

Turkije groeit momenteel duidelijk in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En de huidige leiders van Turkije zijn fel anti-Israël en ook nog eens fundamentalistische Moslims.

Toch sluit de EU een verbond met Turkije.
Europa worstelt op dit moment met een ongekend vluchtelingen probleem en is bereid tot grote concessies, als dit probleem maar opgelost wordt. Turkije speelt daar handig op in en chanteert Europa door onredelijke eisen te stellen.  Een van die eisen is, het weer opgang brengen van de onderhandelingen voor het lidmaatschap van de EU. Die onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen op zaken als democratie en mensenrechten. De EU is echter nu wel bereid om weer te praten over de punten waarop die besprekingen vastliepen en wil daar nu zelfs met de nodige soepelheid naar gaan kijken.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een verstandshuwelijk tussen EU en Turkije en dit zal uitlopen op een overkomst tussen dat komend Ottomaanse kalifaat (Turkije met alleturkije Islamitische staten die onder haar invloed zullen komen) en de EU. Mede hierdoor wordt het steeds duidelijker, dat het waarschijnlijk is dat Turkije ook een cruciale een rol zal spelen in dat laatste antichristelijk rijk.

We weten uit de Bijbel, dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een derde Wereldoorlog, die tevens de laatste oorlog zal zijn, want deze zal worden beëindigd door de terugkeer van de armageddonMessias, Jezus Christus.

Al deze dingen waarschuwen ons alleen maar, om dicht bij Jezus te blijven en ons in heiliging voor te bereiden op de wederkomst van Jezus, want de dag van Zijn wederkomst is aanstaande. Kind van God wordt wakker, want de tijd dringt, nog even en de profetieën uit het Woord van God zullen in vervulling gaan. De voortekenen zijn er al.

Misschien wilt u iets opmerken of hier gewoon even op reageren. Dat kan: KLIK HIER

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten, nieuwe wereldorde en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De cruciale rol van Turkije in de eindtijd.

  1. Esther zegt:

    Wat fascinerend ook nu met de coup

Laat een reactie achter op Esther Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s