Terrorisme is een geestelijke strijd. Waar ben je nog veilig?

terrorismeHet komt steeds dichterbij (2016).
Het nieuws staat er op dit moment bol van. Ik heb het over de gruwelijke terroristische aanslagen door z.g. Jihad strijders,  in Parijs, Brussel, München etc. en ook natuurlijk de doods bedreigingen,  moorden, verkrachtingen etc.. Het gevolg is angst, intens verdriet van nabestaanden en ook trauma’s voor hen die op het nippertje zijn ontkomen. We krijgen er in de toekomst bijna zeker nog meer mee te maken. Men is zelfs bang dat het uitschakelen van de ISIS in het Midden Oosten, tot gevolg zal hebben dat veel Jihad strijders uit de ISIS zullen vluchten naar Europa, om hier hun strijd weer voort te zetten. Het moet ook gezegd worden, door veel vrij naïeve  politici en ook het vaak weinig adequaat reageren van onze opsporingsdiensten, is ons land een uitstekende plaats om naar toe te vluchten. De pakkans is relatief klein en mocht het er toch van komen, dan zijn de straffen laag.

Politici hebben wel allemaal zo hun mening hoe het moet worden opgelost, of hoe het mogelijk te voorkomen zou zijn!! Maar steeds meer mensen vragen zich nu af… kunnen we het wel voorkomen?

Mensen die geestelijk inzicht hebben, onderscheiden dat er veel meer aan de hand is, dan wat we zo om ons heen zien en wat we op het nieuws waarnemen. Het is namelijk ook nog een geestelijk strijd. Anders gezegd: je kunt de terroristen wel proberen uit te schakelen, ‘en gestel dat het zou lukken’, dan verdwijnen hun ideeën daarmee nog niet, want die komen uit het rijk van satan en zijn derhalve demonisch van oorsprong. Zelfs als we de ISIS en andere radicale groeperingen zouden uitschakelen, dan zijn we nog niet zeker van onze veiligheid. Mogelijk krijgen we er zelfs nog een iets radicaler groepering voor terug? Er zit namelijk een leger van demonen achter, die mensen en volkeren tegen elkaar opzet. Een geestelijke oorlog dus, die in de oorsprong te maken heeft met de oorlog tussen God en de duivel.

In de Bijbel lezen we o.a. in Efeze 6 :12 : ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ In de Bijbel neemt de geestelijke strijd ook een zeer belangrijke plaats in. Je ziet duidelijk in het boek Openbaring, dat het ten diepste gaat over de overwinning van Jezus over de machten van het kwaad.

Het spits zich toe in de eindtijd op de totale overwinning van Jezus over het werk van satan en Jezus uiteindelijke heerschappij daarna. We lezen hierover o.a. in Openb.armageddon2 17:14: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ 

Haat tegen God.
Het is opmerkelijk dat de haat van extremistische moslimgroepen zich met name richt tegen christenen en Joodse mensen. Ook dit heeft feitelijk te maken met de haat tegen Jezus. De Islam is ook bij uitstek een antichristelijke godsdienst, zij ontkennen namelijk nadrukkelijk de godheid van Jezus en in de Bijbel staat in 1 Johannes 4:3 : ‘Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

In deze terroristengroepen zijn daarom beslist de geest van de antichrist werkzaam. Ze vermoorden zelfs mensen in de naam van Allah en zeggen dat iedereen die een christen vermoordt rechtstreeks naar de hemel gaat. Het is duivels, hoe ze alles kapot maken, hoe ze christenen, die Jezus van harte liefhebben, onthoofdonthoofden en kruisigen. Het is beslist de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, die via ISIS zijn verwoestingen aanricht. Het is ook zeker dat er demonen zijn die extremistische moslimgroepen als ISIS, Hamas en Boko Haran gebruiken, om een verwoestend werk te doen. Dat maakt ook hun haat tegen Joodse mensen en christenen goed verklaarbaar. Ze richten zich tegen alles wat met God, het geloof, de Bijbel en Jezus te maken heeft.

Turkije en de laatste ontwikkelingen (2016).
Dit groot Islamitisch land zal in de eindtijd nog aan invloed en macht winnen, in de verschillende Islamitische landen rondom Israël. Angst voor moslimterreur zal ook naar verwachting toenemen in EU en de VS. Met name in Europa zullen Moslims snel in aantal groeien, met als gevolg dat hun invloed op alle niveau’s van onze samenleving steeds meer zal toenemen.

Mogelijk zal dit nog gevolgen hebben voor christenen en Joden, want er is niet één land met een sterke moslim-invloed waar andere religies met enig respect behandeld worden. Christenen en Joden worden op z’n best getolereerd, of als minderwaardig behandeld en zijn vaak onderhevig aan allerlei discriminerende en vernederende maatregelen. Er is ook niet één land met een moslim-meerderheid waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst voor alle inwoners bestaat, noch gelijke rechten voor zowel vrouwen als mannen. En…. zelfs met een moslim minderheid staan die westerse verworvenheden al onder zware druk. Men heeft bijvoorbeeld sommige westerse naïeve politici en beleidsmakers al zover, dat kritiek op de Islam zowat gelijk gesteld wordt met racisme.

De macht van Turkije reikt tot over hun grenzen.
Met name de vele duizenden Turken in Europa, zullen al het mogelijke doen om invloed te krijgen, eerst vooral op nationaal niveau in de verschillende landen, maar straks ook op internationaal niveau. De leiders c.q. dictators van Turkije zullen via moskeeën en Turkse organisaties hun invloed met name in Europa verstevigen. Dit zal niet zonder gevolgen kunnen blijven, hun macht zal daarom nog toenemen.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien ook in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het vreselijke rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaansrijk kunnen zijn.

We weten het nog niet precies, de tijd zal het ons leren. Turkije groeit momenteel in ieder geval wel, in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En deerdohan huidige leiders van Turkije zijn ook fel anti-Israël en anti-christenen, en ook nog eens fundamentalistische Moslims.

In de eindtijd, waar zijn we nog veilig?
Het kan niet langer ontkend worden: we leven in het laatste der dagen. Bij hoe langer hoe meer mensen slaat de schrik om het hart als ze zien, wat er in de wereld gebeurt. Voortdurend komen de leiders van de wereld ook bijeen om te proberen een uitweg uit de problemen te vinden. Wie niet bezorgd is over de huidige wereldsituatie is óf blind voor wat er zich afspeelt, óf hij vlucht van de feiten weg in werk en in allerlei activiteit, óf in genot, lust, alcohol en drugs. Althans, zo somber en uitzichtloos is de situatie voor de natuurlijke mens.

Vanuit Gods oogpunt gaat er echter niets mis. Hij heeft gezegd: “Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën” (Jes.60:2). Niets loopt Hem uit de hand! Hij voert Zijn plannen met goddelijke precisie uit. Jezus zegt dan ook: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt je dan op en hef het hoofd omhoog, want je verlossing genaakt” (Luc.21:28). Die verlossing is Jezus.

In de tijd van Noach zorgde God dat iedereen die in die ark was, bewaard zou blijven voor het oordeel. Vandaag is Jezus de ark van God, God nodigt ons uit om in Hem te schuilen voor het komende oordeel. Dat is de enige plaats waar het echt veilig is.

Meer weten of napraten? Mail mij gerust, u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijd, Europa, Islam en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Terrorisme is een geestelijke strijd. Waar ben je nog veilig?

  1. Goed, duidelijk, actueel en zeer lezenswaardig artikel.

    Zie eventueel ook nog onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring, te vinden via eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com

  2. André Geerts zegt:

    Duidelijk artikel. Laat duidelijk zien dat de islam in opmars is en de haat tegen joden en christenen toeneemt. Maar gelukkig mogen wij weten dat hij die voor ons aan het kruis gestorven is en later ook weer opgestaan is voor ons is hij heeft voor ons de overwinning al behaald. Laten we daarom dichtbij de Here Jezus blijven en beseffen dat zijn liefde nog steeds grenzeloos is dat betekent dus dat de genen die de joden en de christenen haten en het liefst zouden uitroeien ook nog tot het kruis mogen naderen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s