Categorie archief: Christen vervolging

Toenemende invloed van de Islam op onze lokale bestuurders

Heel veel Nederlanders maken zich momenteel terecht zorgen over de toekomst van ons land, door de toenemende invloed van de Islam op onze lokale bestuurders. Zeker met het oog op de komende gemeenteraad verkiezingen (2018), is het belangrijk om hier oog voor te hebben. Nederland telt al veel moslims en door de komst van vele duizenden asielzoekers uit Syrië worden dat er alleen maar meer. Steeds meer gemeenteraden doen moeite om de sympathie van deze mensen te winnen door soms toe te geven aan extreme Islamitische wensen.

Er zijn steeds meer mensen in onze samenleving die zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek. En wat betekent het voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamiseert en Nederland bijvoorbeeld, steeds meer volgebouwd gaat worden met Islamitische gebedshuizen en Mega-Moskeeën. Een schriel contrast is wel, dat elders in de Islamitische wereld, christelijke kerken soms worden vernietigd en christenen worden opgehangen.

En wat zullen de gevolgen zijn, als onze scholen steeds meer Islamitisch gaan worden, maar ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, winkelstraten etc.. En wat dan als christenen in sommige steden lokaal steeds meer in het nauw komen, omdat ze in sommige wijken langzaam maar zeker tot de minderheid gaan behoren. Dit is in sommige wijken van grote steden al het geval.

Ook Nederlandse bedrijven dringen er momenteel bij de overheid op aan om vooral vriendjes te blijven met Islamitische regimes uit angst om orders te verliezen. Haatimams worden zelfs zelden het land uitgezet. Bezoekende haatpredikers krijgen in de regel probleemloos een visum. Al zijn er altijd wel actievoerders die er iets aan proberen te doen. In de praktijk bereikt men echter weinig.

Iemand zei, “als het gaat over het milieu of over ons begrotingstekort, dan is het veel gehoorde argument, dat we onze kinderen niet met de gevolgen willen opzadelen. Maar hoe staat het dan hiermee, de opmars van de Islam in ons land, deze zal zeker ook verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving”. Degene die dat ontkennen, spreken tegen beter weten in.

Christenen moeten niet naïef zijn.
Het is tijd om ook als christenen de feiten onder ogen te willen zien en niet naïef te zijn. Met namen antisemitisme is mede door de komst van miljoenen Islamitische vluchtelingen in Europa, enorm toegenomen. Maar inmiddels zijn we ook zover dat we steeds meer Islamitische ambtenaren en politici hebben en worden we soms geconfronteerd met een door de Islam geïnspireerde Jodenhaat. Vaak gaat die vermomd als kritiek op de politiek van de staat Israël.

Wellicht hebben we het nog niet goed door, maar… ook op gemeentelijk niveau in de verschillende steden van ons land, is duidelijk sprake van Islamisering van het ambtelijk apparaat. Linkse partijen en bestuurders geven steun aan Islamitische partijen met duidelijk Islamitische standpunten.

Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de zelfislamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning.

Er zijn natuurlijk ook mensen die liever niet te veel nadenken over de toekomst. En natuurlijk, God zal met ons gaan, waarom zullen we dus bezorgd zijn. God zegt in Jes.43:2 “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.” We hoeven niet angstig te zijn, maar we moeten ook niet naïef zijn. Volgens de Bijbel zijn we duidelijk op weg naar de grote verdrukking. Daarin zal ook de Islam een grote rol spelen.
Lees verder

Geplaatst in Antichrist, Bruid van Christus, Christen vervolging, Eindtijd, Europa, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wat gebeurt er momenteel in Egypte?

Wat zegt de Bijbel lees: Jesaja 19:1-4 “Zie, de Here rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van de doden en de waarzeggende geesten. En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestrenge koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.

Egyptische mannen en vrouwen vechten momenteel tegen hun Egyptische, broers, buren, vrienden, etc., hele steden vechten tegen elkaar. Dit is mogelijk een rechtstreekse vervulling van hetgeen voorspelt wordt in Jesaja 19. Te verwachten valt dat er een nieuwe vorm van dictatuur zal komen. Jesaja 19 voorspelt ‘Ik zal de Egyptenaren in de hand van een wrede meester en een machtige koning leveren …’ Deze wrede heerser is mogelijk de antichrist die de laatste dictator zal zijn die de wereld nog zal kennen.

Mat.24:21 – 24 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden”.

De Arabische lente.

Je durft amper nog te hopen. Elke vrijheidsstrijd in de Islamitische wereld lijkt uit te lopen op minder vrijheid. Zou dat nu in Egypte ook weer het geval zijn? In elk geval lijkt het er op dat de Moslimbroederschap voor dit moment haar leidende rol kwijt is. Helaas zal dit nog niet het einde betekenen van het lijden van het Egyptische volk. Men denkt dat democratie de oplossing is, maar dit is een sprookje.

In Egypte werd de zwakke plek van de democratie zichtbaar. Democratie deugt niet voor mensen die de democratie om zeep willen helpen. De verkiezingsoverwinning van de Moslimbroederschap kwam langs democratische weg tot stand maar leidde in de praktijk tot een arrogante dictatuur van de sterkste. De rest kon zich daarna het best verbergen. Verschrikkelijk moeilijk moet het voor de christelijke minderheid zijn om in zo’n situatie openlijke keuzes te maken. Je kunt het nooit goed doen. Het laatste jaar heeft de Moslimbroederschap op haar Arabische website voortdurend de schuld voor de problemen bij de christenen gelegd.

En of het allemaal nog niet erg genoeg is sprak Hillary Clinton op 14 juli 2012 tijdens een bezoek aan Egypte, haar openlijke steun uit voor Mursi. Christelijke leiders waren zo ontsteld dat zij weigerden Clinton te ontmoeten. Demonstranten gooiden tomaten, schoenen en een fles water naar haar auto, maar raakten deze niet. ’s Nachts protesteerden mensen bij haar hotel tegen het feit dat Obama en consorten de Moslim Broederschap heeft geholpen aan de macht te komen.

Het gaat uiteindelijk weer om Israël.

De nieuwe leiders hebben zich ten doel gesteld de stad Jeruzalem tot hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabische natie te maken. Diverse leiders van Moslim Broederschap roepen herhaaldelijk op om met miljoenen op te marcheren om Jeruzalem te bevrijden van wat men de Zionistische bezetters noemt. Ze willen het op 26 maart 1979 gesloten vredesverdrag met Israël nietig verklaren en Egypte terugbengen tot een staat van oorlog met Israël om het vervolgens van de wereldkaart te verwijderen. In mei 2012 noemde de leider van de Broederschap Mohammed Badie, de stichting van de staat Israël de grootste catastrofe is die de wereld ooit heeft meegemaakt. Om Mursi een handje te helpen stuurt Obama hem zelfs naast de jaarlijkse miljardenhulp, hypermoderne 200 gevechtstanks en 20 gevechtsvliegtuigen. Dat dit oorlogsmateriaal uiteindelijk tegen Israël gebruikt zal worden, mag duidelijk zijn.

Abdel-Jalil el-Sharnoubi, een voormalig lid van de Moslim Broederschap, die dertien jaar heeft samengewerkt met de huidige president Morsi, stelt dat Mursi een diepe haat koestert tegen Israel. Door diverse leiders in het Westen wordt Mursi als ‘gematigd’ voorgesteld, terwijl deze moslimextremist regelmatig laat zien wat zijn werkelijke bedoelingen zijn.

E

Bij iedere terreuroperatie laten ze iets achter waarop de Arabische moslims als de schuldigen worden aangewezen, zoals de in het Arabisch gesproken videocassette die gevonden werd in een moskee in de buurt van Madrid. Het is overduidelijk dat de Joden hier achter zitten en de hele wereld doen geloven dat de Arabische moslims achter de aanslagen zitten, aldus Adas. Ook beschuldigde hij Israël ervan achter de terroristische aanslagen op de Twin Towers te zitten. Bewijzen zijn volgens hem het feit dat onder meer 4000 Amerikaanse Joden de dag van de aanslagen niet naar hun werk zijn gegaan in het World Trade Center vanwege instructies van de Mossad. Volgens hem weet Amerika drommels goed dat de Joden en de Mossad de aanslag hebben gepleegd. Hij noemt met goedkeuring van de Egyptische overheid, Israël de ergste terreurstaat in de wereld.

Vervolging Christenen.

vervolging

Op zaterdag 1 januari 2011 vielen in de Egyptische stad Alexandrië 21 doden en ruim 20 gewonden, toen een autobom ontplofte bij een kerk van Koptische christenen. De bom ging af toen de kerkgangers na een Nieuwjaarsdienst naar buiten gingen. ‘Alles wijst op een Zionistisch complot” aldus Press-TV. Maar de waarheid is dat christenen in Egypte, net als in een groot aantal andere islamitische landen, regelmatig doelwit zijn van door moslims gepleegde aanslagen. Volgens El Shafie, hoofd One Free World International, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd.

De valse beschuldigingen dat Israël achter de aanslagen in Alexandrië zou zitten, komen niet alleen uit Iran. Een lid van de extremistische Moslim Broederschap Mohamed Morsy beweerde dat Israël er belang bij heeft de onderlinge eenheid in Egypte te ondermijnen. Een ander lid van deze Broederschap sloot niet uit dat Al-Qaeda achter de aanslag zat en kwam met de idiote bewering dat deze terreurbeweging inmiddels samenwerkt met de Mossad.

De gemeente van Jezus Christus ziet in dit laatste dat de laatste fase voor Jezus wederkomst is aangebroken.

Luc 21: 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. We moeten dus alert zijn en blijven en ons op God richten. Lees verder

Geplaatst in Antichrist, Bruid van Christus, Christen vervolging, Eindtijd, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: | Een reactie plaatsen

Bidt voor de Christenen in Noord-Korea.

Christenen worden wereldwijd het ergst vervolgd in Noord-Korea. Al voor de elfde keer op rij voert het communistische land de lijst van landen aan. Dat blijkt uit de wereldvervolgingsindex 2013, die de christelijke hulporganisatie Open Doors publiceerde.

Veel mensen maken zich daar terecht zorgen over, deze tijd. Leven we in de eindtijd? Wat zegt de Bijbel over deze tijd? Zeker na ook weer de recent dreigende oorlogstaal uit Noord Korea en zelfs de mogelijke dreiging van een nucleaire ramp, is deze vraag weer helemaal actueel.

Voor christenen is er echter hoop, want de Bijbel leert dat een nieuw tijdperk voor de deur staat, een tijdperk van Liefde en vrede, Sunset background25een tijdperk waarin de duisternis is overwonnen. De keus is aan ons of we deel zullen gaan uitmaken aan dat nieuwe tijdperk. Mensen die de duisternis liever hebben dan het licht zullen met de duisternis verdwijnen.

Wat zegt de Bijbel in Lukas 21:25-28 En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.

Persoonlijk neem ik de oorlogszuchtige taal van de leider van Noord Korea, heel serieus. In het Westen zijn we inmiddels een beetje gewend geraakt aan de oorlogszuchtige taal die het regime met de regelmatig van de klok de wereld in slingert. Vrijwel niemand houdt er dan ook serieus rekening mee dat Noord Korea deze keer wél een oorlog met Zuid Korea en Amerika begint. Mogelijk zou dit toch wel eens een gevaarlijke misvatting kunnen zijn.

Momenteel heerst er een sfeer van oorlog in het land, nu de strijdtaal klinkt en het communistische regime een raket op Amerika heeft gericht. Een christelijke voorganger stelde dat het hoogste gezag heeft gezegd dat het land de „beslissende slag” tegemoet gaat, „met in de ene hand een geweer en in de andere een hamer.”

Alle legereenheden zouden in staat van paraatheid zijn gebracht. Spoed bijeenkomsten worden overal belegd, waar wordt verteld wat er moet gebeuren als de oorlog uitbreekt, aldus een christen. „Iedereen, inclusief de vrouwen, moet gevechtsklaar zijn.” Auto’s zouden rondrijden met camouflagenetten. De bevolking slaat inderhaast noodvoedsel en andere producten in. De voedselprijzen rijzen daardoor de pan uit.

Nu lijden de Noord Koreanen al een decennium lang onder een hongersnood, die mede wordt veroorzaakt door de internationale sancties tegen het land. De honger in dit land komt tevens door de enorme financiële offers die de Noord Koreanen moeten brengen voor hun defensie.

Om die reden ook is Noord Korea economisch sterk afhankelijk geworden van de industrie verdragen die het in het jaar 2000 met Zuid Korea heeft afgesloten. Deze verdragen houden in dat men een industriële zone zou handhaven waarbinnen beperkt handels verkeer mogelijk is tussen de twee staten. Het hongerlijdende Noorden heeft de $ 2 miljard aan jaarlijkse inkomsten uit deze zone broodnodig. Daarom, de misschien wel één van de meest onderschatte gevaarlijke signalen is het feit dat het Noorden nu deze industriezone met het Zuiden heeft afgesloten met rampzalige gevolgen voor de arme bevolking.

Maar nog meer geeft aan dat de dreiging toeneemt. De nieuwe leider Kim Jong-un heeft zijn dreigement om het wapenstilstandsverdrag uit 1953 op te zeggen inmiddels waar gemaakt. Noord Korea heeft toen ook direct de contacten met Zuid Korea verbroken en afgelopen zaterdag verklaarde het communistische regime officieel in oorlog te zijn met het Zuiden.

Het Noord Korea kondigde tevens aan dat de sinds 2007 stilgelegde nucleaire installaties, het resultaat van een internationaal verdrag, opnieuw zullen worden opgestart. In deze faciliteiten kan nucleair materiaal worden verrijkt tot kernwapenniveau.

Al bijna zeventig jaar lijdt de Noord-Koreaanse bevolking onder het onmenselijke regime hongervan de Kim-dynastie. Gevangenisstraffen voor en moorden op politieke dissidenten, hervormers en aanhangers van elke willekeurige religie zijn aan de orde van de dag. Miljoenen mensen kwamen ook om door hongersnoden, omdat de dictators meer geld pompten in nucleaire installaties dan in voorzieningen voor hun eigen volk.

Om de onderdrukking te ontvluchten, proberen veel Noord-Koreanen de noordelijke grens met China over te komen. Helaas heeft de nieuwe regering de grensgebieden versterkt met meer dan 20.000 soldaten. Deze troepen hebben het bevel gekregen dat vluchtelingen zonder pardon mogen worden neergeschoten. Het lijkt erop dat de vervolging in Noord-Korea alleen maar toeneemt. Uiteindelijk kan ook het bloeddorstige regime van Noord-Korea niet eeuwig blijven bestaan. Maar de prijs die voor een ineenstorting moet worden betaald, zal ontzettend hoog zijn.

Noord Korea heeft momenteel een enorme strijdmacht van ongeveer 1,1 miljoen militairen, 3500 tanks en 605 vliegtuigen. Het is inmiddels al het vierde leger in de wereld geworden. Toch is een Noord Koreaanse invasie van Europa of de VS niet waarschijnlijk, temeer omdat het land geen enkele mogelijkheid heeft grote hoeveelheden troepen over grote afstanden te verplaatsen.

Maar….een invasie van zijn welvarende Zuid Korea behoort echter wel tot de mogelijkheden. Noord Korea is in staat het Zuiden te overlopen als Pyongyang de maar liefst 8 miljoen reserves van het leger inzet. Om dezelfde reden is een Amerikaanse invasie van Noord Korea een veel riskantere zaak dan Irak of Afghanistan en in feite een onmogelijke opgave. Daarnaast ontbreekt het de VS aan de financiële en militaire middelen om nóg een oorlog te beginnen.

Gebed voor de Noord-Koreaanse christenen is meer dan ooit nodig. In het land lijden naar schatting 200.000 tot 400.000 christenen onder het regime en velen worden ook vervolgd. Lees verder

Geplaatst in Christen vervolging, Eindtijd, Jezus wederkomst, Noord Korea | Tags: , , | Een reactie plaatsen