Het Babylon van de eindtijd.

Waarschuwing: gaat Europa failliet?

 

 

Vandaag worden we bijna dagelijks geinformeerd over de Euro-crisis en de recessie die daar het gevolg van is. Als Griekenland omvalt dit jaar (2012), heeft het Griekse publiek een situatie die niet meer te repareren valt. Hoe dan ook is het niet gemakkelijk voor de Wereldbank en de IMF roofridders. Een anonieme bankier heeft gezegd: “wanneer het faillissement van Griekenland plaatsvindt, heb je ongeveer twee, misschien drie weken de tijd, om nog uit de crisis te komen. Daarna zal het onmogelijk zijn”.

Deze waarschuwing, doet sterk denken aan de eerdere waarschuwing van David Wilkerson:
‘Het gaat gebeuren. Zeer spoedig -en ik spreek nu profetisch, ik heb dit absoluut van God doorgekregen- zal er een compleet Europees, Noord Afrikaans of Oosters land niet meer aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen en failliet gaan. Als dat gebeurt, zal binnen twee weken ook Mexico failliet gaan. Onthoud goed dat u vanaf het moment dat het eerste land omvalt, u twee weken de tijd heeft om uw geld van de bank af te halen….’

De Bijbel spreekt over een laatste heerser, in de tijd vlak voor Jezus komst op aarde. Hij zal de wereld economie beheerser, doormiddel van een code die iedereen zal moeten dragen op hand of voorhoofd.  (Openbaring 13:11-18)

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Veel Bijbelwetenschappers geloven op grond van teksten in Daniël en het Nieuwe Testament dat er niet meer dan één generatie van 70 jaar voorbij zal gaan tussen het herstel van de Joodse staat Israël en de komst van de ware Messias Jezus Christus. Israël werd in 1947 herboren en in 1948 door de VN erkend. Betekent dit dat Jezus Christus in 2019, precies 7 jaar na 2012, samen met Zijn hemelse legers op Aarde zal terugkeren en het Duizendjarig Vrederijk zal oprichten?

Vervolgens markeert het jaar 2016 de helft van de laatste jaarweek van Daniël, waarin deze ‘messias’ -de Antichrist- zitting neemt in de herbouwde Tempel in Jeruzalem. In dit scenario zal de 7-jarige Verdrukking beginnen in 2012, en de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking dus in 2016.

De moeilijke financiële situatie zal er toe leiden dat men de weg vrij zal maken voor absolute controle van de verschillende lidstaten van Europa. Straks zal het economisch verkeer volledig beheerst worden door de antichrist, die de komende heerser in Europa zal zijn. We zijn al een eind op weg, want de corruptie in de financiële markt bloeit hevig en de roep om meer controle neemt toe.

Al jaren ergert iedereen in ons land zich geel en groen aan de graaiers in de (semi) publieke sector. Dikke salarissen en bonussen voor topbestuurders worden betaald van ons belastinggeld. Al te vaak worden ook nog ‘wanprestaties’ van bestuurders beloond met een bonus of een gouden handdruk, dit alles noemt men ‘graai cultuur’ . Het gaat vaak om mensen die feitelijk al genoeg hebben en toch steeds meer willen.

Is er dan wat mis met rijk zijn? Is er wat mis met mensen die rijk zijn? Is er wat mis met de mensen die op de lijst van Quote staan? Ik kan u verzekeren, volgens de Bijbel helemaal niks.

In de Bijbel lezen we ook van rijken. Abraham, Izaäk en Jakob waren zeer rijk. Salomo was rijk en als hij gezegend wordt door God wordt hij nog rijker. Want dat was typisch voor het Oude Testament: de zegen van God is heel concreet, je wordt gezegend met schapen en runderen, met ezels en kamelen.

Waar is dan wel iets mis mee volgens de apostel? Wel het gaat niet om het geld als zodanig, maar om de geldzucht. “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.” (1 Tim. 6:10).

Veel christenen lezen deze tekst echter zo: “Want het geld is de wortel van alle kwaad”. Maar het Woord van God heeft nooit gezegd dat geld de wortel zou zijn van alle kwaad, maar de zucht ernaar. Het geld heeft geen vermogen goed of kwaad te doen. Het zijn de handen waar het in terecht komt die er kwaad of goed mee kunnen doen. Want natuurlijk, wij hebben geld nodig om normaal, goed te kunnen leven. We hebben geld nodig om het Koninkrijk van God voortgang te laten vinden. We doen alles met geld. Het geld in de handen van een kind van God moet gezien worden als een instrument om God te verheerlijken en niet om onszelf te verheerlijken. Want onze financiën kunnen beslist een kracht zijn voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God, en de duivel houdt daar niet van!

Maar hier volgt toch een waarschuwing!! Aan de andere kant mogen leiders in het evangelie niet uit zijn op grote winst, met als doel zichzelf te verrijken. Sterker nog, een dienaar van God heeft ook nog een voorbeeld functie in de gemeente van de Heer en dient daarom beslist geen overdreven luxe leven te leiden. Voorgangers mogen de inkomsten (c.q. vergoedingen) uit hun evangelie werk, zeker niet als een soort bijverdienste zien en nog minder, als een manier om rijk te worden. De giften van mensen zijn daar zeker nooit voor bedoeld geweest, maar ze zijn als aan God gegeven, Evangelie dienaren zijn zeker niet te vergelijken met zakenmensen in de wereld die door slim zaken doen grote winsten maken en dat geldt ook voor dienaren met een grote gemeente of bediening. In ieder geval zal elke dienaar van God ook wat dit betreft, rekenschap moeten afleggen bij God.

Denk erom, geldzucht is levensgevaarlijk voor een christen. In een grondtekst van 1 Tim.6:10 staat feitelijk : “Want de wortel van alle kwaad is de liefde voor geld; door daaraan toe te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zij zichzelf doorboord met vele smarten.”

In 1 Tim.6:9 heeft de Bijbel het ook over mensen die graag rijk willen worden. “Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.”

Als we dit lezen kunnen we ons afvragen, is de welvaart dan niet een gevaar? Maakt het ons niet hard en koud en individualistisch? Men zegt wel eens, hoe welvarender mensen zijn, hoemeer men denkt God niet meer nodig te hebben. “We hebben het dan te goed” zeggen mensen wel eens. Maar de welvaart op zich is natuurlijk niet de boosdoener: daar kun je ook blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Maar de zucht naar meer welvaart, meer, beter, hoger, duurder. Dat noemt Jezus in de gelijkenis van de zaaier “het bedrog van de rijkdom” (Marcus.4:19).

Waarom kan rijkdom je ook bedriegen? Omdat je gaat denken dat het daar om draait in je leven. Door alles wat we door de media te zien krijgen, gaan met name jongemensen vaak denken dat je pas gelukkig bent als je geld op de bank hebt staan. Maar dat is een leugen, het is ‘het bedrog van de rijkdom’. Dat is wat je ziet bij de reclame, zogenaamd gelukkige mensen die de jackpot hebben gewonnen. Het heeft echter niets met echt geluk te maken en hoe gek of het ook klinkt, het kan je ook diep ongelukkig maken. Ergens weten we het ook wel. De gelukkigste momenten van ons leven hadden vaak niets met geld en goed te maken, maar veel meer met de mensen om ons heen die van ons houden en bovenal, de keren dat we ons bewust werden van de grote liefde van God die vrede in ons hart gaf en de rijkdom van de vergeving van onze zonden. Dat is het eigenlijke bedrog van de rijkdom, dat ze je voorbij laat zien aan deze kostbare momenten en je wijs maakt dat je pas gelukkig bent met dat miljoen op de bank.

Zorg dat u vrij bent van elke aardse binding, laat het geld en uw goederen niet over u heersen. Mogelijk zal dat een valkuil zijn voor veel christenen in de eindtijd.

De Bijbel noemt het systeem waarin men zich steeds meer wil verrijken, het Babylon van de eindtijd. In de dagen van de oprichting van de toren van Babel (Gen.11:1-9), dachten de mensen dat ze God niet nodig hadden en dat ze zo machtig waren dat ze een toren konden bouwen die reikte tot in de hemel. Maar God rekende met deze hoogmoed af, zo zal het ook in de eindtijd gebeuren.

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht” (Openbaring 18:4,5).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s