Tagarchief: Christen vervolging

Bidt voor de Christenen in Noord-Korea.

Christenen worden wereldwijd het ergst vervolgd in Noord-Korea. Al voor de elfde keer op rij voert het communistische land de lijst van landen aan. Dat blijkt uit de wereldvervolgingsindex 2013, die de christelijke hulporganisatie Open Doors publiceerde.

Veel mensen maken zich daar terecht zorgen over, deze tijd. Leven we in de eindtijd? Wat zegt de Bijbel over deze tijd? Zeker na ook weer de recent dreigende oorlogstaal uit Noord Korea en zelfs de mogelijke dreiging van een nucleaire ramp, is deze vraag weer helemaal actueel.

Voor christenen is er echter hoop, want de Bijbel leert dat een nieuw tijdperk voor de deur staat, een tijdperk van Liefde en vrede, Sunset background25een tijdperk waarin de duisternis is overwonnen. De keus is aan ons of we deel zullen gaan uitmaken aan dat nieuwe tijdperk. Mensen die de duisternis liever hebben dan het licht zullen met de duisternis verdwijnen.

Wat zegt de Bijbel in Lukas 21:25-28 En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.

Persoonlijk neem ik de oorlogszuchtige taal van de leider van Noord Korea, heel serieus. In het Westen zijn we inmiddels een beetje gewend geraakt aan de oorlogszuchtige taal die het regime met de regelmatig van de klok de wereld in slingert. Vrijwel niemand houdt er dan ook serieus rekening mee dat Noord Korea deze keer wél een oorlog met Zuid Korea en Amerika begint. Mogelijk zou dit toch wel eens een gevaarlijke misvatting kunnen zijn.

Momenteel heerst er een sfeer van oorlog in het land, nu de strijdtaal klinkt en het communistische regime een raket op Amerika heeft gericht. Een christelijke voorganger stelde dat het hoogste gezag heeft gezegd dat het land de „beslissende slag” tegemoet gaat, „met in de ene hand een geweer en in de andere een hamer.”

Alle legereenheden zouden in staat van paraatheid zijn gebracht. Spoed bijeenkomsten worden overal belegd, waar wordt verteld wat er moet gebeuren als de oorlog uitbreekt, aldus een christen. „Iedereen, inclusief de vrouwen, moet gevechtsklaar zijn.” Auto’s zouden rondrijden met camouflagenetten. De bevolking slaat inderhaast noodvoedsel en andere producten in. De voedselprijzen rijzen daardoor de pan uit.

Nu lijden de Noord Koreanen al een decennium lang onder een hongersnood, die mede wordt veroorzaakt door de internationale sancties tegen het land. De honger in dit land komt tevens door de enorme financiële offers die de Noord Koreanen moeten brengen voor hun defensie.

Om die reden ook is Noord Korea economisch sterk afhankelijk geworden van de industrie verdragen die het in het jaar 2000 met Zuid Korea heeft afgesloten. Deze verdragen houden in dat men een industriële zone zou handhaven waarbinnen beperkt handels verkeer mogelijk is tussen de twee staten. Het hongerlijdende Noorden heeft de $ 2 miljard aan jaarlijkse inkomsten uit deze zone broodnodig. Daarom, de misschien wel één van de meest onderschatte gevaarlijke signalen is het feit dat het Noorden nu deze industriezone met het Zuiden heeft afgesloten met rampzalige gevolgen voor de arme bevolking.

Maar nog meer geeft aan dat de dreiging toeneemt. De nieuwe leider Kim Jong-un heeft zijn dreigement om het wapenstilstandsverdrag uit 1953 op te zeggen inmiddels waar gemaakt. Noord Korea heeft toen ook direct de contacten met Zuid Korea verbroken en afgelopen zaterdag verklaarde het communistische regime officieel in oorlog te zijn met het Zuiden.

Het Noord Korea kondigde tevens aan dat de sinds 2007 stilgelegde nucleaire installaties, het resultaat van een internationaal verdrag, opnieuw zullen worden opgestart. In deze faciliteiten kan nucleair materiaal worden verrijkt tot kernwapenniveau.

Al bijna zeventig jaar lijdt de Noord-Koreaanse bevolking onder het onmenselijke regime hongervan de Kim-dynastie. Gevangenisstraffen voor en moorden op politieke dissidenten, hervormers en aanhangers van elke willekeurige religie zijn aan de orde van de dag. Miljoenen mensen kwamen ook om door hongersnoden, omdat de dictators meer geld pompten in nucleaire installaties dan in voorzieningen voor hun eigen volk.

Om de onderdrukking te ontvluchten, proberen veel Noord-Koreanen de noordelijke grens met China over te komen. Helaas heeft de nieuwe regering de grensgebieden versterkt met meer dan 20.000 soldaten. Deze troepen hebben het bevel gekregen dat vluchtelingen zonder pardon mogen worden neergeschoten. Het lijkt erop dat de vervolging in Noord-Korea alleen maar toeneemt. Uiteindelijk kan ook het bloeddorstige regime van Noord-Korea niet eeuwig blijven bestaan. Maar de prijs die voor een ineenstorting moet worden betaald, zal ontzettend hoog zijn.

Noord Korea heeft momenteel een enorme strijdmacht van ongeveer 1,1 miljoen militairen, 3500 tanks en 605 vliegtuigen. Het is inmiddels al het vierde leger in de wereld geworden. Toch is een Noord Koreaanse invasie van Europa of de VS niet waarschijnlijk, temeer omdat het land geen enkele mogelijkheid heeft grote hoeveelheden troepen over grote afstanden te verplaatsen.

Maar….een invasie van zijn welvarende Zuid Korea behoort echter wel tot de mogelijkheden. Noord Korea is in staat het Zuiden te overlopen als Pyongyang de maar liefst 8 miljoen reserves van het leger inzet. Om dezelfde reden is een Amerikaanse invasie van Noord Korea een veel riskantere zaak dan Irak of Afghanistan en in feite een onmogelijke opgave. Daarnaast ontbreekt het de VS aan de financiële en militaire middelen om nóg een oorlog te beginnen.

Gebed voor de Noord-Koreaanse christenen is meer dan ooit nodig. In het land lijden naar schatting 200.000 tot 400.000 christenen onder het regime en velen worden ook vervolgd. Lees verder

Geplaatst in Christen vervolging, Eindtijd, Jezus wederkomst, Noord Korea | Tags: , , | Een reactie plaatsen