De Islam groeit in Europa vanwege onze tolerantie houding.

Waarom geen dialoog tussen moslims en christenen.

 

Men heeft in Europa voortdurend de mond vol van wederzijds respect en dialoog, zodra de islam ter sprake komt. Maar..in de islamitische wereld echter is het omgekeerde het geval. Daar bestaat geen werkelijke dialoog, noch is er sprake van wederzijds respect.

In de islamitische wereld wacht christenen, joden, hindoes en alle andere niet-islamitische gelovigen: verboden, discriminatie, uitsluiting, vervolging en bestraffing.

Er is niet één land met een moslim-meerderheid waar andere religies met enig respect behandeld worden. Christenen en joden worden op zijn best getolereerd, als minderwaardige kuffars behandeld, en zijn als dhimmies onderhevig aan allerlei discriminerende en vernederende maatregelen. Er is ook niet één land met een moslim-meerderheid waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst voor alle inwoners bestaat, noch gelijke rechten voor zowel vrouwen als mannen. Zelfs met een moslim minderheid staan die westerse verworvenheden onder zware druk.

Omgekeerd is er niet één niet-Westers land waar moslims géén vergaande accommodatie-eisen stellen aan de niet-islamitische samenleving waarin zij zijn ontvangen. De vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst in die ontvangende westerse samenlevingen wordt als dank juist ondergraven door enerzijds critici en afvalligen de mond te snoeren en anderzijds de vrijheid van religie, althans voor de islam, te pas en te onpas tot in het absurde uit te rekken. Men heeft bijvoorbeeld vooral de westerse naïeve en mogelijk intellectueel minder begenadigde politici en beleidsmakers al zover, dat kritiek op de islam zowat gelijk gesteld wordt met racisme, en accommodeert men apartheid voor vrouwen en kuffars als zijnde een culturele verrijking.

Moslims geloven dat Mohammed superieur is aan Jezus.
Vanaf hun geboorte tot aan hun sterfdag horen moslims miljoenen keren dat Mohammed de meest perfecte mens is die ooit heeft bestaan. Moslims geloven niet alleen dat hij superieur is aan Christus, maar ook dat hij veel kenmerken en namen met God zélf deelt. Volgens de Koran is de naam Mohammed niet zomaar een naam. Allahs naam, die ‘de glorieuze’ of ‘de geprezene’ betekent, zou Mohammed naar zichzelf hebben vernoemd. Dat is nogal een claim! Dit is een grotere verhoging dan de naam Yeshua (Jezus), wat in het Engels ‘Jehovah is onze Redder’ betekent.

Mohammed betekent letterlijk ‘de (meest) geprezene’. Hij wilde dan ook graag als Christus zijn. De Bijbel leert dat alleen Jezus, in zijn positie aan de rechterhand van God, de enige is die voorspraak doet voor de mensheid. ‘Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit’ (Rom.8:34).

Nergens in de Bijbel worden profeten zoals Ezechiël, Daniël, Amos, Habakuk of Jeremia ‘de geprezene’ genoemd. Vanuit Bijbels perspectief is dat namelijk godslastering.

In de eindtijd, vlak voor Jezus wederkomst.
De Bijbel waarschuwt ons dat in de eindtijd, de Satan ons zal proberen over te halen om ‘zijn man’, de Antichrist, te aanbidden, in plaats van Christus. Volgens de Islam zal de Mahdi weerkomen, die vergelijkbaar is met de Messias voor de Joden en Jezus voor de Christenen. Maar men maakt een grote vergissing, want de islam plaatst Mohammed boven Christus en kent Jezus een lagere plaats toe. Op deze wijze zal de Mahdi de ‘geest’ van Mohammed hebben en dus dezelfde kenmerken hebben, en in die hoedanigheid de Tempelberg bezetten. Dit staat allemaal beschreven in de islamitische annalen. De Mahdi de Moslims verwachten zal mogelijk komen in de gedaante van de antichrist.

Ziet u nu hoe de islam de unieke positie van Christus overneemt en toepast op Mohammed? Islam zal hetzelfde doen met de Mahdi, Mohammeds ultieme opvolger. Ziet u hoe listig Satans plan is? Net zoals Mohammed zal de Mahdi beweren boven de hele schepping verheven te zijn, en letterlijk in de tempel van God in Jeruzalem plaatsnemen en zichzelf dezelfde titels geven die enkel aan God toebehoren. Islam heeft de zondeloze (Christus) vervangen door een profeet van Satan.

Bedenk dat de islam, de snelst groeiende religie ter wereld, al vanaf zijn ontstaan in essentie de geest van de antichrist is geweest, waar de apostel Johannes al voor waarschuwde.

Wees wakker kind van God, we leven in een gevaarlijke tijd.

Verder praten? Dat kan: KLIK HIER

Een reactie op De Islam groeit in Europa vanwege onze tolerantie houding.

  1. j.prins zegt:

    wat er ook gebeurt Israel gaat haar eigen weg en moet wel vechten wil het niet vernietigd worden ;de hele wereld keert zich momenteel tegen Israel en als je er niet aan mee doet tel je niet meer mee ;Israel;Gods volk ,en dat weet iedereen en wat ze ook doen ;klein krijgen ;;nooit;; daar zorgt God wel voor want wat Hij zegt doet Hij ook

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s