Wat zal het volgend jaar ons brengen?

Wat gaat er komen, wat zegt de Bijbel?

..

Jezus komt Zijn bruid (=gemeente) halen, in een verborgen moment zal het gebeuren. (Mat.24:38-42)
“…..zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

De Bijbel zegt veel over de tijd waarin wij nu met z’n allen leven. De Bijbel noemt het de EINDTIJD en waarschuwt juist dat ‘het einde der tijden’ vele gevaren met zich meebrengt. Met eindtijd wordt bedoeld, ‘de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus’.  Deze periode zal gekenmerkt worden door natuurrampen, oorlogen, epidemieën, maar ook liefdeloosheid, rebellie, een losbandige levensstijl en toenemende corruptie. Ook waarschuwt de Bijbel om waakzaam te zijn en erg goed op te letten op deze tekenen want daaraan weten we of de dag van de Heer dichtbij is.  Jezus zegt: “als deze tekenen gaan gebeuren, richt uw hoofd dan omhoog want uw verlossing gaat komen”. Daarmee wordt bedoeld dat de dag van de komst van Jezus dan heel erg dichtbij is (Lukas 21:28), Jezus zal in een plotseling verborgen moment Zijn Bruid tot zich nemen.

EU in crisis vanaf 2012.
De EU bestaat vanaf 2012 nu uit drie delen: de eurozone onder het nieuwe verdrag, de eurozone buiten het verdrag, en de niet-eurozone lidstaten. Critici hebben al geconstateerd dat het toch al aan enorme bestuurlijke dwalingen leidende Europa hierdoor nu écht onmogelijk te controleren en te regeren valt.

Verdrag niet bindend voor begrotingszondaars
Het nieuwe EU verdrag, dat alleen door Groot Brittannië zou zijn afgewezen, blijkt op veel meer weerstand te stuiten dan de Brusselse en andere eurofiele Europese politici -zoals onze eigen volksvertegenwoordigers in Den Haag- aanvankelijk beweerden. Als de kleinst mogelijke meerderheid van 9 van de 17 eurozone landen instemmen met het nieuwe verdrag, wordt het van kracht. Voor landen die het afwijzen zal het verdrag dan ook niet bindend zijn.

Hoewel het verdrag wel voorziet in een schuldenrem hoeven de landen met te hoge tekorten enkel aan de EU Commissie te beloven dat ze zich zullen ‘inspannen’ om de aanbevelingen van de Commissie op te volgen. Met andere woorden: geen enkele dwang of prikkel. Als een land met een goede begrotingsdiscipline het zat wordt, moet een begrotingszondaar dat het verdrag wél heeft ondertekend eerst voor het Europese Gerechtshof worden gesleept. Die zal dan bepalen of het schuldige land de bestaande EU regels correct heeft ingevoerd. Naar verwachting zal er echter eerst een nieuwe crisis nodig zijn voordat het ooit zover komt.
Deze tekenen in het jaar 2011 laten zien dat we het einde naderen, tegelijk zal er ook een nieuw begin zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Dit alles moet leiden tot een centrale EU regering vanuit Brussel. Alleen op deze manier zal men instaat zijn om de verschillende EU landen te blijven controleren. Deze totalitaire macht is het begin van de antichristelijk dictatuur waar de Bijbel over spreekt (Lees Openb.13). Het betekent echter ook dat de dag aanstaande is dat Jezus Zijn bruid (=gemeente) komt gaat halen.
We weten niet precies wanneer de dag en het uur zal zijn dat Jezus zal weerkomen, maar er zijn in deze tijd wel tekenen die erop wijzen dat het nooit ver meer kan zijn. In ieder geval denken we niet aan nog honderden jaren. Overigens…ook de z.g. milieu bewegingen in ons land en ook diverse weerdeskundigen, geven aan dat het achteruit gaat met onze planeet. Maar…de tekenen van de eindtijd worden in de Bijbel ook wel gezien als de weeën van de aarde. Ze worden net als de weeën die een vrouw heeft bij het baren van haar kind; telkens krachtiger en steeds langer aanhoudend en tenslotte zal het leiden tot de geboorte van een nieuwe wereld waarop Jezus Christus als koning regeert.

Wat staat ons nog te wachten (Lees Jezus rede over de eindtijd in Mat.24 en de profetie van Openb.6, lees de Bijbel) De Bijbel spreekt over vele valse profeten: deze zullen velen verleiden en op het verkeerde spoor brengen, zij zullen beweren dat zij de Christus zijn, maar in feite zijn zij knechten van de satan. Vele dwaalleringen zullen zich vermengen met het Christendom, omdat satan erop uit is om juist de Christenen te misleiden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een zogenaamd aanvaardbare godsdienst voor alle religies, maar dit is een leugen. Daarom is het zoeken naar eenheid voor alle christenen alleen mogelijk als we geen compromisen behoeven te sluiten m.b.t. de waarheid van Gods Woord. Anders is het altijd een misleiding van de satan en hij haalt echt werkelijk alles uit de kast om juist Christenen te verleiden, te misleiden, voor te liegen en te bedriegen.

Een groot gevaar is het occultisme wat toeneemt in de eindtijd. Helaas neemt dit ook onder christenen toe, want ook christenen gaan soms gewoon naar Yoga, naar Tarotkaartleggers, magnetiseurs, acupunctuur artsen, bezoeken paranormale beursen of kijken naar de TV programma’s waarin een spiritistisch medium als b.v. Char optreed. Sommige laten zelfs hun horoscoop trekken, hebben het over energie (energetisch) -en krachtvelden, zitten vast in numerologie, leggen kristallen op hun tv en onder hun bed tegen zgn. aardstralen, gaan op de foto om hun zgn. aura vast te leggen. Ze zetten z.g. Boeddhabeeldje in huis en zeggen dat het ‘onschuldige’ kunst is. Ook zijn er steeds meer ouders die hun kind naar occulte films laten kijken of op een Aziatische gevechtskunst doen, met als doel om zich z.g. te verdedigen. Het lijkt onschuldig, maar het is het niet. Het is zo ontzettend mooi verpakt: maar het is NIET de Waarheid, deze dingen zijn ONTZETTEND GEVAARLIJK. Het ‘occultisme’ werkt net als gif, het word je ingespoten, het verlamt je als je je ermee inlaat en maakt je een slaaf van satan en daarbij een vijand van God.

Maar je hoeft niet bang te zijn. Je zou ontzettend angstig kunnen worden als je al deze vreselijke dingen leest. Maar dat is nou net niet de bedoeling van al deze waarschuwingen. De Bijbel wijst ons erop dat God van ons houdt en dat Hij ons graag bij Zich wil laten wonen. Hij laat het echter aan ons mensen over een keus te maken voor Hem. Hij wil dat we uit vrije wil bij Hem komen. Geloven is best moeilijk; vooral als je iets met je ogen (nog) niet ziet. Maar God wil je ermee helpen, als jij de wil hebt om Hem te willen ontmoeten en Hem te vinden, zal Hij Zich laten vinden. Zodat jij in Hem kunt geloven – da’s een belofte – die God ondertussen voor oneindig veel mensen al heeft waargemaakt, die Hij ook voor jou zal doen als je dat wilt met heel je hart. Hij zal dan maken dat je in Hem kunt geloven, want het is genade om behouden (gered) te worden en het geloof in Hem is een gave (Efeziërs 2:9). Als je in de Heer gelooft en Hem aanneemt in je hart als je Verlosser, je bekeert van je zonden en je laat dopen, zal Hij je ook laten zien hoe je als een kind van God mag leven met Hem. Hij zal je beschermen, moed en kracht geven en je hebt de belofte dat je bij Hem mag wonen voor eeuwig en altijd. Bang hoef je dus niet te zijn!

Alleen wat je wel moet zijn: is waakzaam. Want er komt een dag, waarop de Heer de oprechte Christenen, zal opnemen in Zijn heerlijkheid. Wat zou je doen.. als je wist dat deze dingen binnenkort staan te gebeuren?

Meer weten, mail ons gerust: klik hier

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s